Changsha

  Jinan

  Lanzhou

  Harbin

  Shanghai

  Zhengzhou

  Xian

  Beijing

  • Charter Shopping Center, Harbin

    Third floor, Harbin Zhuozhan Times Square Department Store Co., Ltd., Daoli District, Harbin

    Open Hour: 10:00am-9:00pm

    ☎ 86-0451-87736972© 2022 Queenix Asia - All Rights Reserved